พยากรณ์อากาศ ประจำวันพุธ ที่ 24 พฤศจิกายน 2564 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูง หรือ มวลอากาศเย็น กำลังค่อนข้างแรง ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศไทย และ ทะเลจีนใต้

ทำให้บริเวณ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอากาศเย็น ถึงหนาว กับมีลมแรง ส่วนภาคเหนือ ภาคกลาง และ ภาคตะวันออก มีอากาศเย็น ในตอนเช้า กับมีลมแรง โดยอุณหภูมิ จะลดลงอีก 1 องศาเซลเซียส ถึง 2 องศาเซลเซียส

สำหรับมรสุม ตะวันออกเฉียงเหนือ ที่พัดปกคลุมอ่าวไทย และ ภาคใต้ มีกำลังแรงขึ้น ทำให้ภาคใต้ มีฝนเพิ่มขึ้น กับมีฝนตกหนัก บางพื้นที่ ส่วนคลื่นลม บริเวณอ่าวไทย จะมีกำลังแรงขึ้น โดยอ่าวไทย จะมีคลื่นสูง ประมาณ 2 เมตร

พยากรณ์อากาศ ประจำวันพุธ ที่ 24 พฤศจิกายน

บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง คลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ในช่วงนี้ ฝุ่นละออง / หมอกควัน บริเวณกรุงเทพมหานคร มีแนวโน้ม การสะสมที่ลดลง เนื่องจากลม ที่พัดปกคลุม มีกำลังแรงขึ้น และ มีฝนตกในบางพื้นที่

พยากรณ์อากาศ ประจำวันพุธ ที่ 24 พฤศจิกายน 2564 พยากรณ์อากาศ สำหรับประเทศไทย ตั้งแต่เวลา 06:00 วันพุธ ที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ถึงเวลา 06:00 วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤศจิกายน 2564 UFABET

พยากรณ์อากาศ ประจำวันพุธ ที่ 24 พฤศจิกายน 2564

พยากรณ์อากาศ ประจำวันพุธ ที่ 24 พฤศจิกายน

ภาคเหนือ อากาศเย็น กับมีหมอก ในตอนเช้า โดยจะมีฝน ร้อยละ 10 ของพื้นที่ บริเวณ

– จังหวัดแม่ฮ่องสอน
– จังหวัดเชียงใหม่
– จังหวัดเชียงราย
– จังหวัดพะเยา
– จังหวัดน่าน
– จังหวัดลำปาง

อุณหภูมิจะลดลงอีก 1 องศาเซลเซียส ถึง 2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด อยู่ที่ 21 องศาเซลเซียส ถึง 22 องศาเซล เซียส อุณหภูมิสูงสุด อยู่ที่ 28 องศาเซลเซียส ถึง 32 องศาเซลเซียส ยอดดอยอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ำสุด อยู่ที่ 9 องศาเซลเซียส ถึง 15 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้า กับมีลมแรง และอุณหภูมิจะลดลงอีก 1 องศาเซลเซียส ถึง 2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด อยู่ที่ 15 องศาเซลเซียส ถึง 19 องศาเซล เซียส อุณหภูมิสูงสุด อยู่ที่ 27 องศาเซลเซียส ถึง 31 องศาเซลเซียส ยอดภูอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด อยู่ที่ 10 องศาเซลเซียส ถึง 14 องศาเซลเซียส

ภาคกลาง อากาศเย็นในตอนเช้า กับมีลมแรง และอุณหภูมิจะลดลงอีก 1 องศาเซลเซียส ถึง 2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด อยู่ที่ 20 องศาเซลเซียส ถึง 23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด อยู่ที่ 28 องศาเซลเซียส ถึง 30 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออก อากาศเย็นในตอนเช้า กับมีลมแรง และอุณหภูมิจะลดลง 1 องศาเซลเซียส ถึง 2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด อยู่ที่ 21 องศาเซลเซียส ถึง 23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด อยู่ที่ 31 องศาเซลเซียส ถึง 34 องศาเซลเซียส

พยากรณ์อากาศ ประจำวันพุธ ที่ 24 พฤศจิกายน

ดวงประจำวัน วันอาคาร ที่ 23 พฤศจิกายน 2654

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณ

– จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
– จังหวัดชุมพร
– จังหวัดสุราษฎร์ธานี
– จังหวัดนครศรีธรรมราช
– จังหวัดพัทลุง
– จังหวัดสงขลา

อุณหภูมิต่ำสุด อยู่ที่ 22 องศาเซลเซียส ถึง 24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด อยู่ที่ 29 องศาเซลเซียส ถึง 32 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณ

– จังหวัดพังงา
– จังหวัดภูเก็ต
– จังหวัดกระบี่

อุณหภูมิต่ำสุด อยู่ที่ 23 องศาเซลเซียส ถึง 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด อยู่ที่ 28 องศาเซลเซียส ถึง 34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อากาศเย็นในตอนเช้า กับมีลมแรง อุณหภูมิต่ำสุด อยู่ที่ 22 องศาเซลเซียส ถึง 23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด อยู่ที่ 31 องศาเซลเซียส ถึง 35 องศาเซลเซียส

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *