มาถึงวันนี้ก็เข้าสู่ ‘ปีใหม่ 2565’ ที่ในทางโหราศาสตร์กับหลัก “ ปีนักษัตร ” ถือว่าเป็น ‘ปีขาล-ปีเสือ’ และศาสตร์โหรแบบจีนก็จะมีหลักเกี่ยวกับ “พลังธาตุ” เข้ามาเกี่ยวข้องในการ “ทำนายทายทัก” กรณีต่าง ๆ ทั้งรายบุคคล ภาพรวม รวมถึงการทายทัก ‘ดวงสังคม-ดวงเมือง’ ทั้งภาพรวมโลก และจำเพาะเจาะจงประเทศ

ทั้งนี้ กับประเด็นนี้ ได้สะท้อนคำทายทักผ่านมา สรุปได้ว่า พลังงานปีขาล 2565 จะ “ปะทะรุนแรงกับวอก ลิง” โดยในภาพรวม ปี 2565 มีชุดพลัง “ธาตุน้ำหยาง” มาพร้อม “นักษัตรขาลธาตุไม้” ซึ่งเมื่อเป็นนักษัตรขาลธาตุไม้พลังธาตุน้ำหยาง ธาตุไม้ก็จะก่อเกิดเติบโตจากธาตุน้ำ ขณะที่ธาตุน้ำหยางที่อยู่ราศีบนเป็นตัวแทนการ ขับเคลื่อนเลื่อนไหล เปลี่ยนแปลง ได้ตลอด

‘ปีขาลธาตุไม้ เจ้าป่า นักล่า มีความกล้าหาญ ความมั่นใจสูง ชอบความตื่นเต้น มีความรักที่เร่าร้อน กระตือรือร้น แต่อารมณ์รุนแรง หุนหันพลันแล่น ขาดความยับยั้งชั่งใจ สะเพร่าได้เหมือนกัน’

พร้อมทั้งสะท้อนคำทายทักมาอีกว่า ‘เมืองไทยปี 2565’ เป็นเมืองไทยในปี ‘เสือกระดาษห่อไฟ’ ซึ่งจากพลังงานฟ้าที่เป็นธาตุน้ำในราศีบน พร้อมพลังงานปีขาลธาตุไม้ในราศีล่าง จะเปรียบดังกระแสน้ำที่ไหลบ่าเข้ามา หากไม่มีการชะลอก็จะเข้ามาพัดพาสร้างความเสียหายได้!! จึงต้องทำให้สายน้ำค่อย ๆ ไหลและระบาย คือ ในปีใหม่ 2565 ควรต้องเป็นลักษณะของการหาทางออกต่อ ‘แรงกดดัน’ ที่เข้ามา ทั้งภาคการเมือง ภาคเศรษฐกิจ ภาคสังคม

โดย ‘พลังธาตุน้ำหยาง’ นั้น… กับ ‘ดวงเมืองประเทศไทย’ ก็จะ ‘หมายถึงอำนาจที่มีความรุนแรง แข็งกร้าว การใช้กำลังบังคับ มีความเป็นนักเลงหรือดุดัน’ เมื่อเทียบกับ “ดวงเมือง” ซึ่ง “เป็นธาตุไฟหยาง” แล้ว ในปี 2565 จะเป็นปีที่มีแรงกดดัน อำนาจที่ใช้ความรุนแรงมากดดัน เป็นความกดดันที่ ‘ตึงเครียด’ ทำให้ได้รับความ ‘หนักใจ’ ในภาพรวมในปีใหม่จึงควรต้องเน้นลักษณะของการที่จะต้องเข้าใจวิธีพูดให้คนเข้าใจง่ายเข้าไว้ พูดกันเปิดอกตรงไปตรงมา ซึ่งการตัดสินใจวางกลยุทธ์ ในปี 2565 ต้องใช้วิธีการพูดคุยเจรจาเป็นหลัก ต้องใช้วิธีการวางแผนแบบค่อยเป็นค่อยไป แต่ถ้าอยากได้ความมั่นคง ทางการเงิน ต้องเข้าเว็บ UFABET

จากที่ว่ามา แม้ว่าจะเป็นไปได้ยากแต่ก็ต้องใส่ใจ
มิฉะนั้นจะมีปัญหาการเปลี่ยนแปลงได้ค่อนข้างมาก

ควรต้องเปิดใจเสมือนนักเลงจริงที่มี “ใจต่อใจ” มาแลกกัน “ไม่ใช้แรงกดดันทางอำนาจ” จนเกินไป ซึ่งก็ “เพื่อหาทางออกสำหรับปัญหาต่าง ๆ” เนื่องเพราะธาตุไม้พลังหยางอันมาจากปีขาลเป็นลักษณะการถ่ายเทพลังธาตุ ดังนั้น “รูปแบบที่ประนีประนอมต่อกันจึงจะสามารถนำสู่ทางออกที่ดีได้” ชี้แนะไว้โดยอิงหลักการทางโหร

นอกจากนี้ ก็ยังได้สะท้อนคำทายทัก เกี่ยวกับ “ดวงเมืองไทย-ดวงสังคมไทย” ในปีใหม่ 2565 ในภาพรวม ๆ “ในปีที่มีชุดพลังธาตุน้ำหยางมาพร้อมนักษัตรขาลธาตุไม้” ต่อไปว่า… ‘ปี 2565 มีพลังทับซ้อนกับพลังปีเป็น 2 เท่า เข้ามาชงกับดวงเมือง ทั้งราศีบนและราศีล่าง’ จึงเป็นอีกปีที่เรื่อง ‘การบริหารในบ้านในเมือง…ดูแล้วยิ่งน่าเหนื่อยใจ!!’ เนื่องจาก มีการปะทะ (ชง) มาสู่ดวงเมืองโดยตรง!! เป็นการปะทะจากภายนอก หรือเป็นเรื่องจากภายนอกที่ขัดแย้งและนำเข้ามาสู่ปัญหาภายในที่จะเกิดขึ้น ซึ่งเมื่อมีสภาพภายนอกเข้ามากระทบภายใน…ก็จึงต้องเป็นการรับมือที่ต้องใช้คนที่มีความสามารถในการ “คาดการณ์อนาคตได้” หรือจะต้องเป็นผู้ที่ “ปรับตัวได้ดี” อยู่ตลอดเวลา การจัดการ-การเลือกจัดสรรใช้คนจัดการเรื่องต่าง ๆ จึงเป็นปีที่ต้องเลือกคนจาก “ความสามารถ” อย่างแท้จริง

ยังได้มีการชี้เน้น ๆ เกี่ยวกับ “สิ่งสำคัญในปีใหม่” ว่าเรื่อง “ความตรงไปตรงมายังสำคัญ” อยู่เช่นเดิม และ “เมื่อมองภาพรวมดวงเมืองไทยแล้ว ในปีใหม่เป็นปีที่ต้องปรับตัวให้ได้มาก ๆ ผู้หลักผู้ใหญ่ควรต้องเปิดรับฟังความคิดให้มากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องมีความเป็นนักเลงใจกล้าที่จะพูดที่จะคุยและยอมรับ เพื่อหารูปแบบการออกจากปัญหา ในรูปแบบที่ไม่อิงตำรา หรือไม่ได้อิงกับอะไรที่เป็นวิชาการมากเกินไป แต่เป็นเรื่องที่ เอาหัวใจมาว่ากัน

ชี้แนะไว้โดยอิงหลักการทางโหร ปีนักษัตร
ชี้แนะไว้โดยอิงหลักการทางโหร ปีนักษัตร

ไม่เช่นนั้น อาจจะเกิดปัญหาใหญ่ ๆ
เป็นไปในทางที่เสียหายมาก ๆ ได้!!

อย่างไรก็ตาม นักโหราศาสตร์สถาบันค้นคว้าวิชาการฮวงจุ้ยฯ คนเดิมบอกว่า แม้ในปีใหม่จะได้เห็นคนรุ่นใหม่ ๆ ทำงานรับมือกับการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกที่กระทบสู่ภายในสังคมไทย แต่ ‘เรื่องที่น่าเป็นห่วงคือ ลักษณะของเมืองไทยในปีใหม่ เมื่อเทียบกับดวงเมือง อาจจะมีการกดดันจากผู้นำระดับสูง หรือมีความดื้อดึงอยู่พอสมควร’

ทั้งนี้ ในปีใหม่ 2565 กับคนไทย และกับประเทศไทยที่เป็น “เมืองไทยในปีเสือกระดาษห่อไฟ” นั้น ยังสะท้อน “คำทายทักดวงสังคม” และ “คำแนะนำ” มาด้วยว่า เพราะ ‘ความขัดแย้งในสังคมก็ยังเป็นเรื่องเด่น’ ที่ยังเห็นได้ง่าย ๆ รวมถึง ‘มีปัญหาช่องว่างระหว่างวัย ช่องว่างทางสังคม!!’ ดังนั้น

ภาคสังคมในปีใหม่จึงเป็นปีที่เราควรต้องใส่ใจกัน
ลดทิฐิลง ให้เกียรติกัน และใส่ใจในเรื่องหัวใจคน
นี่ก็ควรเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นพิเศษ!!’ ในปีใหม่!!
 เปิดวิธีแก้เคล็ด 4 นักษัตร ปี 2565 จากร้ายกลายดี

เปิดวิธีแก้เคล็ด 4 นักษัตร ปี 2565 จากร้ายกลายดี

ศาสตร์ความเชื่อของจีนเป็นอีกหนึ่งความศรัทธาฝังลึกเสมือนรากต้นไม้ที่มีอิทธิพลกับคนไทยพอสมควร โดยเฉพาะคนไทยที่มีเชื้อสายเป็นลูกหลานชาวจีน เรื่องความเป็นมงคล ฤกษ์ยามต่าง ๆ ก็มีให้เห็นกันจนชินเป็นหนึ่งวัฒนธรรมร่วมของบ้านเราไปแล้ว เช่นกันความเชื่อเกี่ยวกับ “ปีชง” ก็ถ่ายทอดมาด้วย

ความหมายสำหรับปีที่จะได้รับผลกระทบที่ไม่ดี จะมีอยู่ 4 ปีได้แก่

ปีชง ซึ่งหมายความว่าเป็นปีที่ได้รับผลมากที่สุดหรือที่เราเรียกกันว่าชงโดย 100% นั่นเอง ซึ่งในปี 65 ที่ได้แก่ ปีวอก มีเกณฑ์จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งใหญ่อย่างฉับพลัน ซึ่งอาจจะเป็นในแง่บวกหรือแง่ลบก็ได้ ซึ่งบางคนก็อาจจะลงทุนแล้วรวย แต่บางคนก็อาจมีเรื่องขัดข้องไม่ว่าจะเป็นทางกายหรือทางใจ และครอบครัว ให้ระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุด้วย

ปีคัก ในที่นี้หมายถึงปีที่เป็นปีนักษัตรเดียวกับปีนั้นๆ ในปี 65 นี้ได้แก่ ปีขาล มีเกณฑ์จะมีปัญหาใน ปีนักษัตร ของตน เช่น ร้อนใจ กับปัญหารอบข้าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงาน มีอุปสรรคเล็กๆน้อยๆ แก้ด้วยการไหว้พระสวดมนต์ ไถ่ชีวิตสัตว์ หรือบริจาคโลหิต

ปีเฮ้ง หมายถึง ปีที่ได้ผลกระทบเรื่องเคราะห์กรรม ในปี 65 นี้ได้แก่ ปีมะเส็ง มีเกณฑ์อาจดูถูกหรือโดนนินทาว่าร้าย ใส่ความได้

ปีผั่ว หมายถึง ปีที่ได้รับผลกระทบในเรื่องของสุขภาพ ในปี 65 นี้ได้แก่ ปีกุน มีเกณฑ์จะมีปัญหาเกิดข้อขัดแย้งกับคนรัก หรือห่างจากคนรัก พลัดพรากจากถิ่นที่เกิด

“วิธีรับมือปีชง 2565” มีเนื้อหาว่า “รับมือปีชง 2565 เคล็ดลับเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดี

ปีวอก : ความสำเร็จมักมากับอุปสรรค และเป็นปีที่ยังขาดเรื่องความรุ่งเรืองในชีวิต แนะนำให้ถวายชุดน้ำชาแด่องค์พระโพธิสัตว์(เจ้าแม่กวนอิม) เพื่อความสำเร็จความรุ่งเรืองในชีวิต
ปีมะเส็ง : ยังขาดเรื่องบารมีการสนับสนุนที่ดี แนะนำให้สักการะองค์เทพเจ้ากวนอู และถวายผลไม้สามสี ขนมถ้วยฟู 18 ลูก เรียงเป็นพีระมิดและวางแผ่นทองคำเปลวไว้ด้านบน เพื่อเสริมบารมี เสริมความเป็นมงคล

ปีกุน : มีโอกาศได้เริ่มทำอะไรใหม่ ๆ แต่ยังขาดเรื่องของโชคลาภ แนะนำให้สักการะพระสังกัจจายน์ และถวายซาลาเปาไส้ผัก(เจ)18 ลูก เรียงเป็นพีระมิดและวางแผ่นทองคำเปลวไว้ด้านบน เพื่อความเป็นสิริมงคล มีโชคลาภ
ปีขาล : ติดขัดเรื่องบริวารและการอุปถัมภ์ แนะนำให้สักการะศาลเจ้าพ่อเสือ ถวายขนมเปี๊ยะ 18 ลูก เรียงเป็นพีระมิดและวางแผ่นทองคำเปลวไว้ด้านบน เพื่อสร้างเสริมบารมี สร้างบริวาร สร้างความยิ่งใหญ่ ”
สำหรับคนที่มีความเชื่อเรื่องปีชง ไปใช้ได้เพราะอย่างหนึ่งการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในช่วงปีใหม่ หรือรับปีใหม่เป็นการรับพรเป็นสิริมงคลแก่ตนเองเพื่อการเริ่มต้นที่ดีนั่นเอง สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสายมู ได้ที่ ufabetblogs

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *