เปิดทิศมงคล

เปิดทิศมงคล สีมงคล เวลามงคล เดือนธันวาคม 2564 ช่วงเวลาที่ดี ทิศมงคล และสีมงคล วันนี้ ufabetblogs มาแนะนำกันนะคะ

วันพุธที่  1 ธันวาคม 2564

เวลาดีของวันที่1 ธันวาคม ตั้งแต่เวลา 05.15-07.00 น. และ 11.15-13.00 น.

เวลาห้ามของวันที่1 ธันวาคม เวลา 23.15-01.00 น. และ 01.15-03.00 น.

ทิศมงคลของวันที่1 ธันวาคม คือ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ทิศระวังภัยของวันที่1 ธันวาคม คือ ทิศตะวันออก

สีมงคลของวันที่1 ธันวาคม คือ สีน้ำเงิน สีเขียว

สีกาลกิณีของวันที่1 ธันวาคม คือ สีชมพู

 

วันพฤหัสบดีที่  2 ธันวาคม 2564

เวลาดีของวันที่2 ธันวาคม ตั้งแต่เวลา 07.15-09.00 .น. และ 09.15-11.00 น.

เวลาห้ามของวันที่2 ธันวาคม ตั้งแต่เวลา 03.15-05.00 น. และ 21.15-23.00 น.

ทิศมงคลของวันที่2 ธันวาคม คือ ทิศใต้

ทิศระวังภัยของวันที่2 ธันวาคม คือ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

สีมงคลของวันที่2 ธันวาคม คือ สีเหลืองอ่อน สีส้ม

สีกาลกิณีของวันที่2 ธันวาคม คือ สีม่วง

 

วันศุกร์ที่  3 ธันวาคม 2564

เวลาดีของวันที่3 ธันวาคม ตั้งแต่เวลา 07.15-09.00 น. และ 09.15-11.00 น.

เวลาห้ามของวันที่3 ธันวาคม ตั้งแต่เวลา 05.15 – 07.00 น. และ 19.15-21.00 น.

ทิศมงคลของวันที่3 ธันวาคม คือทิศเหนือ

ทิศระวังภัยของวันที่3 ธันวาคม คือ ทิศตะวันตก

สีมงคลของวันที่3 ธันวาคม คือ สีชมพูนม สีขาว

สีกาลกิณีของวันที่3 ธันวาคม คือ สีม่วงอ่อน สีเทา

 

วันเสาร์ที่  4 ธันวาคม 2564

เวลาดีของวันที่4 ธันวาคม ตั้งแต่เวลา 05.15-07.00 น. และ 11.15-13.00 น.

เวลาห้ามของวันที่4 ธันวาคม ตั้งแต่เวลา 07.15-09.00 น. และ 17.15-19.00 น.

ทิศมงคลของวันที่4 ธันวาคม คือ ทิศตะวันตกเฉียงใต้

ทิศระวังภัยของวันที่4 ธันวาคม คือ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

สีมงคลของวันที่4 ธันวาคม คือ สีน้ำงินเข้ม สีน้ำตาล

สีกาลกิณีของวันที่4 ธันวาคม คือ สีเขียว

 

วันอาทิตย์ที่  5 ธันวาคม 2564

เวลาดีของวันที่5 ธันวาคม คือ 05.15-07.00 น. และ 13.15-15.00 น.

เวลาห้ามของวันที่5 ธันวาคม คือ 09.15-11.00 น. และ 15.15-17.00 น.

ทิศมงคลของวันที่5 ธันวาคม คือ ทิศตะวันออก

ทิศระวังภัยของวันที่5 ธันวาคม คือทิศใต้

สีมงคลของวันที่5 ธันวาคม คือ สีเขียว สีแดง

สีกาลกิณีของวันที่5 ธันวาคม คือ สีฟ้าอ่อน สีน้ำเงินเข้ม

 

วันจันทร์ที่  6 ธันวาคม 2564

เวลาดีของวันที่6 ธันวาคม คือ 07.15-09.00 น. และ 15.15-17.00น.

เวลาห้ามของวันที่6 ธันวาคม คือ 11.15-13.00 น. และ 13.15-15.00 น.

ทิศมงคลของวันที่6 ธันวาคม คือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้

ทิศระวังภัยของวันที่6 ธันวาคม คือ ทิศเหนือ

สีมงคลของวันที่6 ธันวาคม คือ สีเหลือง สีเทา

สีกาลกิณีของวันที่6 ธันวาคม คือ สีแดง

 

วันอังคารที่  7 ธันวาคม 2564

เวลาดีของวันที่7 ธันวาคม คือ 09.15-11.00 น. และ 17.15-19.00 น.

เวลาห้ามของวันที่7 ธันวาคม คือ 11.15-13.00 น. และ 13.15-15.00 น.

ทิศมงคลของวันที่7 ธันวาคม คือ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

ทิศระวังภัยของวันที่7 ธันวาคม คือ ทิศตะวันตกเฉียงใต้

สีมงคลของวันที่7 ธันวาคม คือ สีดำ สีชมพูเข้ม

สีกาลกิณีของวันที่7 ธันวาคม คือ สีขาว สีครีม สีเทา

 

วันพุธที่  8 ธันวาคม 2564

เวลาดีของวันที่7 ธันวาคม คือ 11.15-13.00 น. และ 19.15-21.00 น.

เวลาห้าม : 09.15-11.00 น. และ 15.15-17.00 น.

ทิศมงคล : ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

ทิศระวังภัย : ทิศตะวันออก

สีมงคล  : สีขาว สีเหลืองอ่อน

สีกาลกิณี :  สีชมพู

 

วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564

เวลาดีของวันที่7 ธันวาคม คือ 13.15-15.00 น. และ 19.15-21.00 น.

เวลาห้าม : 07.15-09.00 น. และ 17.15-19.00 น.

ทิศมงคล : ทิศตะวันตก

ทิศระวังภัย : ทิศตะวันออกเฉียงใต้

สีมงคล  : สีแดง สีน้ำเงินเข้ม

สีกาลกิณี :  สีม่วง

 

วันศุกร์ที่  10 ธันวาคม 2564

เวลาดี : 15.15-17.00 น. และ 17.15-19.00 น.

เวลาห้าม : 05.15-07.00 น. และ 19.15-21.00น.

ทิศมงคล : ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ทิศระวังภัย : ทิศตะวันออก

สีมงคล  : สีเขียว สีน้ำตาลเข้ม

สีกาลกิณี :  สีม่วง สีเทา

 

วันเสาร์ที่  11 ธันวาคม 2564

เวลาดี : 15.15-17.00 น. และ 17.15-19.00 น.

เวลาห้าม : 03.15-05.00 น. และ 21.15-23.00น.

ทิศมงคล : ทิศใต้

ทิศระวังภัย : ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

สีมงคล  : สีน้ำเงินเข้ม สีดำ

สีกาลกิณี :  สีเขียว

 

วันอาทิตย์ที่  12 ธันวาคม 2564

เวลาดี : 13.15-15.00 น. และ 19.15-21.00 น.

เวลาห้าม : 23.15-01.00 น. และ 01.15-03.00 น.

ทิศมงคล : ทิศเหนือ

ทิศระวังภัย : ทิศตะวันตก

สีมงคล  : สีเขียว สีเทา

สีกาลกิณี :  สีฟ้าอ่อน สีน้ำเงินเข้ม

 

วันจันทร์ที่  13 ธันวาคม 2564

เวลาดี : 05.15-07.00 น. และ 11.15-13.00 น.

เวลาห้าม : 23.15-01.00 น. และ 01.15-03.00 น.

ทิศมงคล : ทิศตะวันตกเฉียงใต้

ทิศระวังภัย : ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

สีมงคล  : สีเหลือง สีชมพู

สีกาลกิณี : สีแดง

 

วันอังคารที่  14 ธันวาคม 2564

เวลาดี : 07.15-09.00 น. และ 09.15-11.00น.

เวลาห้าม : 03.15-05.00 น. และ 21.15-23.00น.

ทิศมงคล : ทิศตะวันออก

ทิศระวังภัย : ทิศใต้

สีมงคล  : สีม่วง สีชมพูเข้ม

สีกาลกิณี :  สีขาว สีครีม สีเทา

 

วันพุธที่  15 ธันวาคม 2564

เวลาดี : 07.15-09.00 น. และ 09.15-11.00 น.

เวลาห้าม : 05.15-07.00 น. และ 19.15-21.00 น.

ทิศมงคล : ทิศตะวันออกเฉียงใต้

ทิศระวังภัย : ทิศเหนือ

สีมงคล  : สีเทา สีขาว

สีกาลกิณี :  สีชมพู

 

วันพฤหัสบดีที่  16 ธันวาคม 2564

เวลาดี :  05.15-07.00 น. และ 11.15-13.00 น.

เวลาห้าม : 07.15-09.00 น. และ 17.15-19.00น.

ทิศมงคล : ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

ทิศระวังภัย : ทิศตะวันตกเฉียงใต้

สีมงคล  : สีทอง สีเขียว

สีกาลกิณี :  สีม่วง

 

วันศุกร์ที่  17 ธันวาคม 2564

เวลาดี : 05.15-07.00 น. และ 13.15-15.00 น.

เวลาห้าม : 09.15-11.00 น. และ 15.15-17.00 น.

ทิศมงคล : ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

ทิศระวังภัย : ทิศตะวันออก

สีมงคล  : สีชมพู สีน้ำตาล

สีกาลกิณี : สีม่วง สีเทาเข้ม

 

วันเสาร์  18 ธันวาคม 2564

เวลาดี : 07.15-09.00 น. และ 15.15-17.00 น.

เวลาห้าม : 11.15-13.00 น. และ 13.15-15.00 น.

ทิศมงคล : ทิศตะวันตก

ทิศระวังภัย : ทิศตะวันออกเฉียงใต้

สีมงคล  : สีดำ สีชมพู

สีกาลกิณี : สีเขียว

 

วันอาทิตย์ที่  19 ธันวาคม 2564

เวลาดี : 09.15-11.00 น. และ 17.15-19.00 น.

เวลาห้าม : 11.15-13.00 น. และ 13.15-15.00น.

ทิศมงคล : ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ทิศระวังภัย : ทิศตะวันออก

สีมงคล  : สีดำ สีแดง

สีกาลกิณี : สีฟ้าอ่อน สีน้ำเงิน

 

วันจันทร์ที่  20 ธันวาคม 2564

เวลาดี : 11.15-13.00 น. และ 19.15-21.00 น.

เวลาห้าม : 09.15-11.00 น. และ 15.15-17.00 น.

ทิศมงคล : ทิศใต้

ทิศระวังภัย : ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

สีมงคล  : สีทอง สีเขียว

สีกาลกิณี : สีแดง

 

วันอังคารที่  21 ธันวาคม 2564

เวลาดี : 13.15-15.00 น. และ 19.15-21.00 น.

เวลาห้าม : 07.15-09.00 น. และ 17.15-19.00 น.

ทิศมงคล : ทิศเหนือ

ทิศระวังภัย : ทิศตะวันตก

สีมงคล  : สีส้ม สีม่วง

สีกาลกิณี : สีขาว สีครีม สีเทา

 

วันพุธที่  22 ธันวาคม 2564

เวลาดี : 15.15-17.00 น. และ 17.15-19.00 น.

เวลาห้าม : 05.15-07.00 น. และ 19.15-21.00 น.

ทิศมงคล : ทิศตะวันตกเฉียงใต้

ทิศระวังภัย : ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

สีมงคล  : สีเทา สีส้ม

สีกาลกิณี :  สีชมพู

 

วันพฤหัสบดีที่  23 ธันวาคม 2564

เวลาดี : 15.15-17.00 น. และ 17.15-19.00 น.

เวลาห้าม : 03.15-05.00 น. และ 21.15-23.00 น.

ทิศมงคล : ทิศตะวันออก

ทิศระวังภัย : ทิศตะวันออกเฉียงใต้

สีมงคล  : สีเหลืองอ่อน สีน้ำเงิน

สีกาลกิณี : สีม่วง

 

วันศุกร์ที่  24 ธันวาคม 2564

เวลาดี : 13.15-15.00 น. และ 19.15-21.00 น.

เวลาห้าม : 23.15-01.00 น. และ 01.15-03.00 น.

ทิศมงคล : ทิศตะวันออกเฉียงใต้

ทิศระวังภัย : ทิศเหนือ

สีมงคล  : สีน้ำตาล สีแดง

สีกาลกิณี : สีม่วง สีเทาเข้ม

 

วันเสาร์ที่  25 ธันวาคม 2564

เวลาดี : 05.15-07.00 น. และ 11.15-13.00 น.

เวลาห้าม : 23.15-01.00 น. และ 01.15-03.00 น.

ทิศมงคล : ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

ทิศระวังภัย : ทิศตะวันตกเฉียงใต้

สีมงคล  : สีส้มอิฐ สีแดง

สีกาลกิณี : สีเขียว

 

วันอาทิตย์ที่  26 ธันวาคม 2564

เวลาดี : 07.15-09.00 น. และ 09.15-11.00 น.

เวลาห้าม : 03.15-05.00 น. และ 21.15-23.00 น.

ทิศมงคล : ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

ทิศระวังภัย : ทิศตะวันออก

สีมงคล  : สีชมพู สีม่วง

สีกาลกิณี :  สีฟ้าอ่อน สีน้ำเงินเข้ม

 

วันจันทร์ที่  27 ธันวาคม 2564

เวลาดี : 07.15-09.00 น. และ 09.15-11.00 น.

เวลาห้าม : 05.15-07.00 น. และ 19.15-21.00 น.

ทิศมงคล : ทิศตะวันตก

ทิศระวังภัย : ทิศตะวันออกเฉียงใต้

สีมงคล  : สีเหลือง สีฟ้า

สีกาลกิณี : สีแดง

 

วันอังคารที่  28 ธันวาคม 2564

เวลาดีของวันที่28 ธันวาคม เวลา 05.15-07.00 น. และ 11.15-13.00 น.

เวลาห้ามของวันที่28 ธันวาคม เวลา 07.15-09.00 น. และ 17.15-19.00น.

ทิศมงคลของวันที่28 ธันวาคม คือ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ทิศระวังภัยของวันที่28 ธันวาคม คือ ทิศตะวันออก

สีมงคลของวันที่28 ธันวาคม คือ สีชมพูอ่อน สีเขียว

สีกาลกิณีของวันที่28 ธันวาคม คือ  สีขาว สีครีม สีเทา

 

วันพุธที่  29 ธันวาคม 2564

เวลาดีของวันที่29 ธันวาคม เวลา 05.15-07.00 น. และ 13.15-15.00 น.

เวลาห้ามของวันที่29 ธันวาคม เวลา 09.15-11.00 น. และ 15.15-17.00 น.

ทิศมงคลของวันที่29 ธันวาคม คือ ทิศใต้

ทิศระวังภัยของวันที่29 ธันวาคม คือ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

สีมงคลของวันที่29 ธันวาคม คือ สีน้ำเงิน สีเขียว

สีกาลกิณีของวันที่29 ธันวาคม คือ สีชมพู

 

วันพฤหัสบดีที่  30 ธันวาคม 2564

เวลาดีของวันที่30 ธันวาคม เวลา 07.15-09.00 น. และ 15.15-17.00 น.

เวลาห้ามของวันที่30 ธันวาคม เวลา 11.15-13.00 น. และ 13.15-15.00 น.

ทิศมงคลของวันที่30 ธันวาคม คือ ทิศเหนือ

ทิศระวังภัยของวันที่30 ธันวาคม คือ ทิศตะวันตก

สีมงคลของวันที่30 ธันวาคม คือ สีแดง สีส้ม

สีกาลกิณีของวันที่30 ธันวาคม คือ  สีม่วง

 

วันศุกร์ที่  31 ธันวาคม 2564

เวลาดีของวันที่31 ธันวาคม ตั้งแต่ 09.15-11.00 น. และ 17.15-19.00 น.

เวลาห้ามของวันที่31 ธันวาคม ตั้งแต่ 11.15-13.00 น. และ 13.15-15.00 น.

ทิศมงคลของวันที่31 ธันวาคม คือทิศตะวันตกเฉียงใต้

ทิศระวังภัยของวันที่31 ธันวาคม คือ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

สีมงคลของวันที่31 ธันวาคม คือ สีเขียว สีขาว

สีกาลกิณีของวันที่31 ธันวาคม คือ สีม่วง สีเทา UFABET

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *