พยากรณ์อากาศ ประจำวันเสาร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2564 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูง หรือ มวลอากาศเย็น กำลังอ่อน ปกคลุม ประเทศไทย ตอนบน และ ทะเลจีนใต้

ส่งผลทำให้ มีลมตะวันออก พัดนำความชื้น จากทะเลจีนใต้ เข้ามาปกคลุม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง ภาคตะวันออก และ ภาคกลาง ลักษณะเช่นนี้ ทำให้บริเวณดังกล่าว มีฝนเกิดขึ้นได้ ในระยะนี้

โดยมีหมอก ในตอนเช้า และ ยังคงมีอากาศเย็น ในภาคเหนือ และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอให้ประชาชน บริเวณประเทศไทย ตอนบน ระวังอันตราย ในการสัญจร ผ่านบริเวณ ที่มีหมอกไว้ด้วย ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ในช่วงนี้ บริเวณกรุงเทพฯ มี การสะสม ของฝุ่นละออง / หมอกควัน เริ่มมีสะสมเพิ่มขึ้น

พยากรณ์อากาศ ประจำวันเสาร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2564 พยากรณ์อากาศ สำหรับประเทศไทย ตั้งแต่เวลา 06:00 วันเสาร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2564 ถึงเวลา 06:00 วันอาทิตย์ ที่ 21 พฤศจิกายน 2564 ufabet5g

พยากรณ์อากาศ ประจำวันเสาร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2564

พยากรณ์อากาศ ประจำวันเสาร์ ที่ 20 พฤศจิกายน

ภาคเหนือ มีอากาศเย็น กับ มีหมอกในตอนเช้า โดยมีฝนเล็กน้อย บางพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด อยู่ที่ 20 องศาเซลเซียส ถึง 23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด อยู่ที่ 33 องศาเซลเซียส ถึง 35 องศาเซลเซียส ยอดดอยอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ำสุด อยู่ที่ 10 องศาเซลเซียส ถึง 16 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า โดยมีฝนบางแห่ง ส่วนมากทางตอนล่างของภาค อุณหภูมิต่ำสุด อยู่ที่ 21 องศาเซลเซียส ถึง 23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด อยู่ที่ 33 องศาเซลเซียส ถึง 34 องศาเซลเซียส ยอดภูอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ำสุด อยู่ที่ 13 องศาเซลเซียส ถึง 17 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคกลาง มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณ

– จังหวัดกาญจนบุรี
– จังหวัดราชบุรี
– จังหวัดนครปฐม
– จังหวัดสมุทรสาคร

อุณหภูมิต่ำสุด อยู่ที่ 24 องศาเซลเซียส ถึง 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด อยู่ที่ 33 องศาเซลเซียส ถึง 35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ทำนายดวงชะตา รายปักษ์ ( 16 – 30 พฤศจิกายน 2564 )

พยากรณ์อากาศ ประจำวันเสาร์ ที่ 20 พฤศจิกายน

ภาคตะวันออก มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณ

– จังหวัดปราจีนบุรี
– จังหวัดชลบุรี
– จังหวัดระยอง
– จังหวัดจันทบุรี
– จังหวัดตราด

อุณหภูมิต่ำสุด อยู่ที่ 24 องศาเซลเซียส ถึง 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด อยู่ที่ 32 องศาเซลเซียส ถึง 34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณ

– จังหวัดนครศรีธรรมราช
– จังหวัดพัทลุง
– จังหวัดสงขลา
– จังหวัดปัตตานี
– จังหวัดยะลา
– จังหวัดนราธิวาส

อุณหภูมิต่ำสุด อยู่ที่ 24 องศาเซลเซียส ถึง 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด อยู่ที่ 31 องศาเซลเซียส ถึง 34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณ

– จังหวัดกระบี่
– จังหวัดตรัง
– จังหวัดสตูล

อุณหภูมิต่ำสุด อยู่ที่ 23 องศาเซลเซียส ถึง 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด อยู่ที่ 31 องศาเซลเซียส ถึง 34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 15 ถึง 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1 ถึง 2 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนบางแห่ง อุณหภูมิ ต่ำสุด อยู่ที่ 26 องศาเซลเซียส ถึง 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด อยู่ที่ 33 องศาเซลเซียส ถึง 35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10 ถึง 20 กม./ชม.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *