ช่วงเวลาเพียงเดือนเศษๆ สมุนไพร พืชกระท่อม ปลุกกระแสเศรษฐกิจท้องถิ่น ชาวบ้านคึกคัก ทั้งการจำหน่ายใบสดกระท่อม และขายยกต้น โกอินเตอร์ ปั่นราคาเจาะตลาดส่งออก ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ เปิดท้ายขายใบกระท่อมริมทาง ไปจนขายใบกระท่อมในตลาดสด

ไม่ต่างอะไรจากบรรดาพืชผักทั่วไป ที่ขายตามตลาดสด แถมราคาพุ่งสูง ถึงกิโลกรัมละ 800 บาท โดยกลุ่มสมัชชาพืชกระท่อมแห่งประเทศไทย ได้คาดการณ์ มูลค่าการซื้อขายในทุกๆ ผลิตภัณฑ์ น่าจะสูงกว่า หนึ่งพันล้านบาท หลังจากที่มีการ ปลดล็อกพืชกระท่อม เนื่องจาก ใบกระท่อมสามารถรักษาโรคเบาหวานได้

พืชกระท่อม สมุนไพรกระท่อม วิจัยพืชกระท่อม

ล่าสุด บริษัทเอกชนรายใหญ่ หลายแห่ง แห่ทำสัญญารับซื้อ ใบกระท่อม จากเกษตรกรในพื้นที่ต่างๆ ล่วงหน้า 1 ปี เพื่อเตรียมการต่อยอดธุรกิจผลิตสินค้า หลังกฏหมาย ปลดล็อก พืชกระท่อม เปิดทาง การผลิตเชิงพาณิชย์ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่ม อาหารเสริม จากสมุนไพรกระท่อม และผลิตภัณฑ์ยา

สำรวจราคา สมุนไพร พืชกระท่อม ใบสด ตามแหล่งช่องทางออนไลน์ต่างๆ

อย่างไรก็ตาม หากสำรวจเพจจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใบกระท่อมหลายๆ แหล่ง ราคาขายเริ่มลดลง เนื่องจากมีผู้จำหน่ายเพิ่มมากขึ้น ราคาปัจจุบันอยู่ระหว่าง 400-450 บาทต่อกิโลกรัม หากสั่งซื้อจำนวนมาก เช่น 10 กิโลกรัมขึ้นไป คิดราคาเหลือ 380 บาทต่อกิโลกรัม หรือแบบมัด 30 ใบ จากที่เคยได้ราคาสูงถึง 100 บาท ตอนนี้กลายเป็น 60 ใบ 100 บาท

หากคุณลองสำรวจ พืชกระท่อมใบสด ตามแหล่งจำหน่ายตาม Page face book ราคาขายกระท่อมใบสด เริ่มลดลงมาก เมื่อเทียบกับช่วงระยะเวลาแรกๆ ของการปลดล็อกพืชกระท่อม ราคากระท่อมใบสด จะอยู่ที่ 400-450 บาท ต่อกิโลกรัม หาก 10 กิโลกรัมขึ้นไปก็จะลดลง เหลือ 380 บาท ต่อกิโลกรัม จากที่ราคากระท่อมใบสด 30 ใบ 100 บาท เหลือ 60 ใบ 100 บาท

ดังนั้น หากทางภาครัฐจะมีการส่งเสริม พืชสมุนไพรกระท่อม ในเชิงพาณิชย์ และผลักดันเป็นสินค้าส่งออก แหล่งผลิตตามที่ต่างๆ จะเกิดการร่วมลงทุนกับบริษัทเอกชนมากขึ้น เพื่อผลิตสินค้าแปรรูป หรือเพิ่มนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งต้องรอพระราชบัญญัติพืชกระท่อมมีผลบังคับใช้ก่อน

พืชกระท่อม และสายพันธุ์ใบกระท่อม กระท่อมก้านแดง กระท่อมหางกั้ง

สายพันธุ์ สมุนไพรกระท่อม พืชกระท่อม ในประเทศไทย ที่ได้ชื่อว่าเป็นสายพันธุ์ที่ดีที่สุดในโลก

ทั้งนั้น ราคาการซื้อขายใบกระท่อมก็ขึ้นอยู่กับชนิดสายพันธ์ุกระท่อมอีก เช่นกัน สายพันธ์ุกระท่อม หรือสมุนไพรกระท่อมในประเทศไทย และถือว่าเป็นสายพันธุ์พืชกระท่อมที่ดีที่สุดในโลก สายพันธุ์หลักๆ นั้น จะประกอบไปด้วย 3 สายพันธุ์ ท่อมพันธุ์แตงกวา หรือกระท่อมก้านเขียว ,กระท่อมก้านแดง

และการะท่อมหากั้ง ในแต่ละท้องที่ก็จะเรียกชนิดกระท่อม ที่ต่างกัน เช่นในประเทศไทย ภาคเหนือเรียกอีด่าง กระอ่วม อีแดง ภาคใต้ เรียกท่อม หรือท่ม ในภาาามลายูเรียกคูทุม (Kutum) หรือ คีทุมเบีย (Ketum Bia) หรือ เบียก (Biak) ลาวเรียกไนทุม (Neithum) อินโดจีน เรียกโคดาม (Kodam)

พืชกระท่อม เพื่อการส่งออก โออินเตอร์


พืชสมุนไพรกระท่อม ปลดล็อกกระท่อม และความเกี่ยวข้องทางกฏหมาย เสนอโดยกระทรวงยุติธรรม ผ่านความเห็นชอบจาก จากคณะรัฐมนตรีเมื่อตุลา 2563 และไฟเขียวเมื่อ 7 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา โดย สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบ


รายระเอียดสำหรับกฎหมายฉบับนี้ เริ่มต้นโดยกระทรวงยุติธรรม เสนอร่างกฎหมายผ่านความเห็นชอบโดยคณะรัฐมนตรี เมื่อตุลาคม 2563 และไฟเขียวอนุมัติเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 โดยสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบ ในประเด็นสำคัญคือ การนำเข้า หรือส่งออก พืชสมุนไพรกระท่อม

กฎหมาย ปลดล็อกพืชกระท่อม เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ เช่น การกำหนดให้มีการปลูกพืชกระท่อม สมุนไพร กระท่อม การจำหน่าย การนำเข้า หรือส่งออกใบกระท่อม เพื่อประโยชน์เชิงอุตสาหกรรม ต้องได้รับใบอนุญาต กำหนดสถานที่ขาย นำเข้าหรือส่งออกพืชกระท่อม ตลอดจนการวิจัยพืชกระท่อม

โดยการแต่งตั้งเจ้าพนักงาน ที่ทำหน้าที่ควบคุมการนำเข้า และส่งออก เพื่อป้องกันการใช้ในทางที่ผิด กำหนดบทลงโทษผู้ฝ่าฝืนการเพาะปลูก นำเข้าส่งออก และการขายสมุนไพรกระท่อม ที่ไม่ได้รับอนุญาต โดยเน้นประโยชน์ในทางอุตสาหกรรม และประโยชน์ตามวิถีชุมชน

นอกจากนี้แล้ว การกำหนดมาตราการป้องกันต่างๆ เช่น ห้ามต้มน้ำ กระท่อม ห้ามขายใบกระท่อม หรืออาหารที่มีพืชกระท่อมเป็นวัตุดิบ หรือส่วนประกอบ แก่บุคคลอายุต่ำกว่า 18 ปี สตรีมีครรภ์ และสตรีให้นมบุตร

หากมีการฝ่าฝืน มีโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาท ห้ามบริโภคใบกระท่อม หรือน้ำต้มใบกระท่อม ที่มีการปรุงผสมกับยาเสพติดให้โทษ หากมีการฝ่าฝืน มีโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ล่าสุด เมื่อวันที่ 20 กันยายนที่ผ่านมา นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ประกาศเดินหน้าผลักดันพืชกระท่อมไทยไปตลาดโลก


ล่าสุด เมื่อวันที่ 20 กันยายนที่ผ่านมา นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ประกาศเดินหน้าผลักดันพืชกระท่อมไทยไปตลาดโลก โดยกล่าวว่า การผลักดันพืชกระท่อม หากทำให้ดีจะเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญ

มีประโยชน์ด้านอุตสาหกรรม และการแพทย์ จะมีการทดลองวิจัยพืชกระท่อมต่างๆ วันนี้ใบกระท่อมราคา 300-500 บาทต่อกิโลกรัม หากเราปลูกสมุนไพรกระท่อม แบบพอเหมาะพอดีจะรักษาราคาไว้ได้ และสามารถช่วยปลดหนี้ให้กับเกษตรกรได้


ซึ่งมีทั้งผลิตภัณฑ์แบบผง แคปซูล อาหารเสริม ยาดม ชา โดยมีหลากหลายแบรนด์จำนวนมาก ขณะที่ประเทศผู้ส่งออกไปสหรัฐฯ คือ มาเลเซียกับอินโดนีเซีย ส่วนประเทศไทย แม้สหรัฐฯ รับรองว่าเป็นสายพันธุ์ที่ดี แต่ติดเรื่องกฎหมายมานานหลายสิบปี

ด้านบริษัทเอกชนหลายแห่งต่างเคลื่อนไหวพุ่งเป้าขยายธุรกิจจากใบกระท่อม เช่นบริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) เตรียมแผนส่งออกผลิตภัณฑ์พืชกระท่อมไปสหรัฐฯ บริษัท เค.ดับบลิว. เม็ททัลเวิร์ค จำกัด (มหาชน) เตรียมออกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ ยา อาหาร และเครื่องดื่ม

สมุนไพรกระท่อม พืชกระท่อม ใบกระท่อมบดผง

บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) วางแผนผลิตอาหารเสริมจากพืชกระท่อม ส่วนบริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) กำลังเร่งศึกษา และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของพืชกัญชง-กัญชา และกระท่อม ทั้งเครื่องดื่ม และสกินแคร์

โดยร่วมกับศูนย์รักษาโรคด้วยกัญชา โรงพยาบาลยันฮีนั้น หาโอกาสขยายผลทางธุรกิจเพื่อร่วมกันอย่างต่อเนื่อง แต่ทั้งหมดคงต้องพิสูจน์สต่อไปว่า พีชกระท่อมจะเป็นอีกหนึ่งพืชเศรษฐกิจที่ พลิกฟื้นประเทศไทยได้หรือไม่ และผลประโยชน์จะตกถึงชุมชน ตามเจตนารมณ์กฎหมายได้จริงมากน้อยแค่ไหน!!

ผลประโยชน์ จากพืชสมุนไพรประจำถิ่น และมีให้เห็นกันอยู่ทั่วไป และถูกใช้ประโยชน์ในทางสมุนไพรมาช้านาน อย่างเช่น พืชกระท่อม แต่กลับต้องถูกจำกัดให้เป็นของต้องห้ามว่าผิดกฏหมาย ทั้งที่มีประวัติการใช้มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพียงเพื่อผลประโยชน์ของผู้มีอำนาจบางกลุ่ม จากกฎหมายฉบับดังกล่าว ปลดล็อกพืชกระท่อม ผลประโยชน์จะตกถึงเกษตรกร ชาวบ้านตาดำๆ ได้มากน้อยแค่ไหนจากกฏหมายฉบับนี้

ทีนี้เราก็มาพูดถึงเศรษฐกินส่วนตัวที่ทุกคนก็สามารถสร้างขึ้นได้ด้วยตัวเอง เช่นเล่นเกมได้เงินจริงที่ UFA24h เล่นเกมได้เงินจริงที่ UFABET เกมที่เรามีไว้บริการก็มีมากมายหลายเกม เช่น สล็อตออนไลน์ , บาคาร่า , roulette , บาคาร่า , PG slot และเกมอื่นๆ อีกมากมาย เล่นเกมได้เงินจริง เล่นจริงเราจ่ายจริงแน่นอน 100 % เศรษฐีคนต่อไป อาจเป็นคุณก็ได้ หรือคุณอาจจะศึกษาข้อมูลก่อนเล่นเกมได้ที่ ufabetblogs.com ก่อนการเล่นจริงก็ได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *