ปัจจุบันโควิด 19 คือ โรคติดต่อซึ่งเกิดจาก ไวรัสโคโรนา ไวรัสที่อุบัติใหม่นี้ไม่เป็นที่รู้จักกันทำให้เกิดโรคระบาดในเมืองอู่ฮั่น ในประเทศจีนในเดือน ธันวาคมปี 2019 และได้ระบาดใหญ่ไปทั่ว ส่งผลกระทบแก่หลายประเทศทั่วโลก โดยโรคโควิด19 มีการแพร่กระจายจากคนสู่คนผ่านทางฝอยละอองจากจมูกหรือปากซึ่งขับออกมาเมื่อผู้ป่วย ไอหรือจาม เรารับเชื้อได้มาการหายใจเอาฝอยละอองเข้าไปจากผู้ป่วย หรือการสัมผัสมือไปจับพื้นผิวที่มีฝอยละอองเหล่านั้น แล้วนำมาจับตามใบหน้า ส่วนการแสดงอาการ หรือ ระยะฟักตัว มีตั้งแต่ 1 -14 วัน และมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 5 – 6 วัน เกิน 97% ของอาการภายใน 14 วัน และตามที่คณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค เกี่ยวกับการฉีด วัคซีนเข็มกระตุ้น เป็นเข็ม 3 โดยระบุว่าจะให้ฉีด วัคซีนโควิด-19 ชนิด mRNA ทั้ง วัคซีนไฟเซอร์ และ วัคซีนโมเดอร์นา ก็เป็นเข็มที่ 3 ได้ สำหรับผู้ที่ฉีด แอสตร้าเซเนก้า ครบ 2 เข็มแล้ว โดยมีระยะห่างจากเข็มที่สอง 6 เดือน พร้อมข้อปฏิบัติตามคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค สำหรับผู้ที่จะฉีดวัคซีน โมเดอร์นา

สูตรไขว้ “โมเดอร์นา”
การฉีดโมเดอร์นา ตามคำแนะนำในเอกสารกำกับยาจากบริษัทผู้ผลิตวัคซีน ระบุว่า ให้มองว่าไฟเซอร์กับโมเดอร์นาเป็นชนิด mRNA เหมือนกัน ฉีดทดแทนกันได้ ส่วนการฉีดกระตุ้นซิโนแวค 2 เข็ม หรือซิโนฟาร์ม 2 เข็ม ก็สามารถฉีดโมเดอร์นาได้ตั้งแต่ 4 สัปดาห์ขึ้นไปหลังเข็ม 2 และสามารถฉีดได้อายุ 12 ปีขึ้นไป โดยสูตรวัคซีนไขว้ ดังนี้

  • ซิโนแวค -โมเดอร์นา ระยะห่างระหว่าง เข็มที่ 1 กับเข็มที่ 2 จะอยู่ที่ 4 สัปดาห์
  • แอสตร้าเซนเนก้า -โมเดอร์นา ระยะห่างระหว่างเข็มที่ 1 กับเข็มที่ 2 จะอยู่ที่ 4 สัปดาห์
  • ซิโนฟาร์ม -โมเดอร์นา ระยะห่างระหว่างเข็มที่ 1 กับเข็มที่ 2 จะอยู่ที่ 4 สัปดาห์
  • ไฟเซอร์ – โมเดอร์นา ระยะห่างระหว่างเข็มที่ 1 กับเข็มที่ 2 จะอยู่ที่ 4 สัปดาห์

สำหรับคนฉีดแอสตร้าฯ 2 เข็ม
สำหรับคนรับวัคซีนเข็มกระตุ้นกรณีรับ แอสตร้าเซนเนก้า 2 เข็ม ให้กระตุ้นเข็ม 3 ระยะห่าง 6 เดือนขึ้นไปหลังเข็ม 2 ได้ ดังนั้น คนที่ฉีดแอสตร้าฯ ครบช่วง พ.ค. – มิ.ย. โดยมีให้ลงทะเบียนการรับเข็ม 3 ตามความสมัครใจที่ รพ.ใกล้บ้าน โดยแสดงความจำนง หรือต้องการฉีดล่วงหน้า แต่หากที่ใดมีที่ความพร้อมสามารถฉีดได้เลย ซึ่งสามารถรับได้ทั้ง “ไฟเซอร์” ซึ่งเป็นวัคซีนหลัก และจำนวนผู้ต้องการมากที่สุดของประเทศ หรือคนที่จอง “โมเดอร์นา” ไว้ก็ฉีดได้เนื่องจากเป็น mRNA เหมือนกัน หรือขึ้นกับดุลพินิจของแพทย์อีกชั้น สามารถติดตามข่าวสารสุขภาพได้ที่ UFABET

  • กระตุ้นเข็ม 3 ด้วยโมเดอร์นา
  • ซิโนแวค – ซิโนแวค กระตุ้นด้วย “โมเดอร์นา” ตั้งแต่ 4 สัปดาห์ขึ้นไปหลังเข็มที่ 2
  • ซิโนฟาร์ม – ซิโนฟาร์ม กระตุ้นด้วย “โมเดอร์นา” ตั้งแต่ 4 สัปดาห์ขึ้นไปหลังเข็มที่ 2
  • แอสตร้าเซนเนก้า 2 เข็ม กระตุ้นด้วย “โมเดอร์นา” หรือ “ไฟเซอร์” ระยะห่างประมาณ 6 เดือน ขึ้นไป หลังเข็มที่ 2

จองโมเดอร์นาไว้ ทำอย่างไร
คณะกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค แนะนำว่า ระยะห่างระหว่างโมเดอร์นาเข็มที่ 1 กับเข็มที่ 2 จะอยู่ที่ 4 สัปดาห์ ตามเอกสารกำกับยาจากบริษัทโมเดอร์นา และสามารถใช้ได้กับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปี ขึ้นไป

ทั้งนี้ กรณีที่ต้องการฉีดเข็มที่ 3 เร็วกว่า 6 เดือน ในหลักการภาพรวมระยะห่างของการฉีดเข็มกระตุ้น มีปัจจัยอยู่ 2-3 อย่างคือ ถ้าฉีดเร็วเกินไปภูมิคุ้มกันจะขึ้นได้ไม่ดีนัก แต่ถ้าฉีดช้าเกินไปมีโอกาสที่ภูมิตกและติดเชื้อ ดังนั้น ความช้าเร็วของการฉีดจึงสำคัญ คณะกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค จึงแนะนำระยะห่าง 6 เดือน จึงเป็นช่วงที่เหมาะสมที่สุด
กระตุ้นเข็ม 3 ด้วย โมเดอร์นา ไวรัสโคโรนา
กระตุ้นเข็ม 3 ด้วย โมเดอร์นา ไวรัสโคโรนา

ข้อแนะนำผู้จะรับวัคซีนโมเดอร์นา

1. สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีน “ซิโนแวค” หรือ “ซิโนฟาร์ม” ไปแล้ว 1 เข็ม

เนื่องจากวัคซีนซิโนแวคหรือซิโนฟาร์ม คือ วัคซีนเชื้อ ไวรัสโคโรนา ตาย หากได้รับเพียง 1 เข็มจะไม่เพียงพอในการป้องกัน หรือลดความรุนแรงของโรคในระหว่างนี้ เพราะฉะนั้นควรได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 อย่างเร่งด่วนตามระยะเวลาที่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นวัคซีนเชื้อตายชนิดเดิม คือ ซิโนแวค หรือซิโนฟาร์ม เป็นเข็มที่ 2 หรือวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าที่อาจจะได้รับการจัดสรร แต่หากไม่สามารถหาวัคซีนเข็มที่ 2 ระหว่างนี้ได้ ถ้าถึงกำหนดการได้รับวัคซีนโมเดอร์นา ควรได้รับวัคซีนโมเดอร์นาเป็นจำนวน 2 เข็ม

2. สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีน “แอสตร้าเซนเนก้า” ไปแล้ว 1 เข็ม

แนะนำให้ท่านเข้ารับการฉีดกระตุ้นด้วยวัคซีนโมเดอร์นา 1 เข็มหลังฉีดแอสตร้าเซนเนก้า ไปแล้ว 1-3 เดือน อย่างไรก็ดี เนื่องจากการระบาดของเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้า ถ้าท่านต้องรอวัคซีนโมเดอร์นาเกิน 3 เดือน ขอแนะนำให้ท่านเข้ารับการฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า เข็มที่ 2 กระตุ้นไปก่อน โดยไม่ต้องรอวัคซีนโมเดอร์นา

3. สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีน “ซิโนแวค” หรือ “ซิโนฟาร์ม” ไปแล้ว 2 เข็ม

วัคซีนเชื้อตาย 2 เข็ม ภูมิจะขึ้นได้ดีในระดับปานกลางถึงดี อย่างไรก็ตาม หลังฉีดเข็มที่ 2 ไปแล้ว 2 เดือน ระดับของภูมิคุ้มกันจะเริ่มตกลงอย่างชัดเจนเกินร้อยละ 50 ในหลาย ๆ ประเทศที่ได้รับวัคซีนซิโนแวค หรือซิโนฟาร์ม เป็นเข็มที่ 1 หรือ เข็มที่ 2 ต่างก็แนะนำให้ฉีดกระตุ้นเข็มที่ 3 ด้วยวัคซีน mRNA โดยแนะนำให้ฉีดกระตุ้นเข็มที่ 3 หลังจากได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 แล้วประมาณ 6 เดือน

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้า ซึ่งเป็นไวรัสที่ทำให้เกิดการติดเชื้อรุนแรง และมีความสามารถในการหนีภูมิ การ กระตุ้นด้วยวัคซีนเข็มที่ 3 จึงมีความเหมาะสมในสถานการณ์ขณะนี้

โดยแนะนำให้ท่านรับฉีดกระตุ้นด้วยวัคซีนโมเดอร์นา 1 เข็ม หลังฉีดวัคซีนเชื้อตายซิโนแวค หรือซิโนฟาร์มเข็มที่ 2 ไปแล้ว 3-6 เดือน หรือเข้ารับการฉีดด้วยวัคซีนโมเดอร์นา 2 เข็ม หลังฉีดวัคซีนเชื้อตายซิโนแวค หรือซิโนฟาร์มไปแล้ว 2 เข็มนานเกิน
6 เดือน หรือมีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ

4. สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีน “แอสตร้าเซนเนก้า” ไปแล้ว 2 เข็ม

ผู้ที่ได้รับวัคซีนเอสตร้าเซนเนก้า ครบ 2 เข็ม ภูมิจะดีขึ้นมากและมีระดับที่สูงอยู่เป็นเวลานาน (ถ้าฉีดห่างกัน 8-12 สัปดาห์) พอที่จะต้านเชื้อไวรัสสายพันธุ์เดลต้าได้ในระดับหนึ่ง และปัจจุบันยังไม่มีคำแนะนำที่แน่ชัดถึงความจำเป็นในการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 3 โดยเฉพาะ 6 เดือนแรกหลังจากได้รับวัคซีนเอสตร้าเซนเนก้า เข็มที่ 2 ยกเว้นผู้ป่วยที่มีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ

เพราะฉะนั้น หากท่านได้รับวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า ครบ 2 เข็มก่อนเดือนตุลาคม 2564 ท่านสามารถรอวัคซีนรุ่นใหม่ปีหน้าได้ อย่างไรก็ตามหากท่านเป็นผู้ที่มีโรคประจำตัว และอายุมากกว่า 60 ปี ภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นจากการฉีดแอสตร้าเซนเนก้า 2 เข็มอาจจะไม่สูงมาก ขอแนะนำให้ท่านปรึกษาแพทย์ประจำตัวของท่าน ว่ามีความจำเป็นต้องได้รับวัคซีน mRNA ภายในปีนี้หรือไม่

5. สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีน “ซิโนแวค” หรือ “ซิโนฟาร์ม” 2 เข็ม ตามด้วยแอสตร้าเซนเนก้า

ปัจจุบันยังไม่มีงานศึกษาวิจัยในคนไข้กลุ่มนี้ รวมถึงภูมิคุ้มกันหลังเข็มที่ 3 ว่าจะสามารถคงระดับสูงอยู่ได้นานเพียงใด คงต้องรอข้อมูลจากงานวิจัยในประเทศไทยอย่างใกล้ชิด ขอแนะนำว่าท่านสามารถรอหลังฉีดแอสตร้าเซนเนก้าเป็นเข็มที่ 3 อย่างน้อย 3 เดือนแล้วค่อยพิจารณาเรื่องการรับวัคซีนโมเดอร์นาอีกครั้ง

6. สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีน “ซิโนแวค” หรือ “ซิโนฟาร์ม” 2 เข็ม ตามด้วย “ซิโนแวค” หรือ “ซิโนฟาร์ม” อีก 1 เข็ม

จากการศึกษาเบื้องต้นในประเทศจีนพบว่า หลังกระตุ้นด้วยวัคซีนซิโนแวคหรือซิโนฟาร์มเข็มที่ 3 เมื่อติดตามระดับภูมิคุ้มกัน พบว่า สูงขึ้น แต่ยังคงเป็นระดับที่ไม่สูงมากนัก และภูมิน่าจะต่ำลงได้เร็ว ตามข้อสังเกตที่พบจากการฉีดวัคซีนซิโนแวค

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของสายพันธุ์เดลตา ซึ่งเป็นไวรัสที่ทำให้การติดเชื้อรุนแรง และมีความสามารถในการหนีภูมิ หลังจากฉีดวัคซีนเชื้อตายเป็นการกระตุ้นในเข็มที่ 3 แนะนำให้ท่านฉีดวัคซีนโมเดอร์นา เป็นเข็มกระตุ้นเข็มที่ 4 หลังจากที่ได้รับเข็มที่ 3 ไปแล้ว 3-6 เดือน

7. สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนเลย

เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์เดลต้ารุนแรง หากท่านยังไม่ได้รับวัคซีนใด ๆ เลย ขอแนะนำว่า ให้ท่านหาวัคซีนในรูปแบบใดก็ได้ในระหว่างนี้ฉีดไปก่อน โดยควรรับวัคซีนให้ครบ 2 เข็ม เพราะไม่ว่าวัคซีนชนิดใดก็ตาม ก็สามารถลดความรุนแรงของโรคได้

แต่หากท่านไม่สามารถรับวัคซีนฉีดป้องกัน ไวรัสโคโรนา หรือ โควิด 19 จากที่ใดได้ เมื่อวัคซีนโมเดอร์นาเข้ามายังประเทศไทย ขอให้ท่านรับวัคซีนโมเดอร์นาให้ครบ 2 เข็ม โดยเว้นห่างกัน 1 เดือน
เราขอเป็นหนึ่งในการให้กำลังใจที่จะป้องกันโรคร้ายอย่าง โควิด-19 ถึงแม้ในปัจจุบัน ยารักษาโควิดจะมีให้ใช้แล้ว เราก็ไม่อาจทราบได้ว่า ในอนาคตอันใกล้ จะมีโรคระบาดร้ายแรงอะไรอีกนอกจากนี้ หากเรามีสติ พร้อมที่จะรับมือกับโรคภัย พร้อมปฏิบัติด้วยการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ รักษาระยะห่างที่ปลอดภัยจากผู้อื่น สวมหน้ากากอนามัยในที่สาธารณะ แค่นี้โรคภัยก็ไม่สามารถทำร้ายเราได้ สามารถติดตามทุกข่าวสารวงการสุขภาพก่อนใครได้ที่ UFABET Blogs เราให้คุณรู้ก่อนใครแน่นอน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *