ปตท. บุกตลาดโลก 1.5 หมื่นล้านบาท ซื้อหุ้นบริษัทยาในไต้หวัน

สำหรับการ สัมมนา ตอนวันที่ 16 เดือนเมษายน 2564 ” คณะกรรมการ บริษัท การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จำกัด ( มหาชน )”

ลงความเห็น อนุมัติ ให้ “บริษัท อินโน บิก แอล แอล โฮลดิ้ง จำกัด” ซึ่ง มีหุ้น ทั้งหมด โดย บริษัท อินโนบิก ( เอเซีย ) จำกัด (บริษัทย่อย ของ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ซื้อหุ้นสามัญ เพิ่มทุนของ “Lotus Pharmaceutical Company Limited” หรือ “Lotus” (เป็นบริษัท ขึ้นทะเบียน ในตลาดค้าหุ้น ไต้หวัน) จำนวน 17,517,348 หุ้น ที่ราคา 80.7 เหรียญ ไต้หวัน ต่อหุ้น คิดเป็นเงินทุน ทั้งหมด โดยประมาณ 50 ล้าน เหรียญ สหรัฐอเมริกา ( กว่า 1,564 ล้าน บาท)

โดยราคาซื้อหุ้น เพิ่มทุน ดังที่กล่าวมาแล้ว เป็นไปตาม กฎข้อบังคับ การซื้อหุ้น เพิ่มทุน ของตลาดค้าหุ้น ไต้หวัน รวมทั้ง คราวหลัง การซื้อหุ้น เพิ่ม ทุน รูปร่าง การ มีหุ้น ของ บริษัท อินโนบิก แอลแอล โฮลดิ้ง จำกัด ใน Lotus คิดเป็น จำนวนร้อยละ 6.66 ของ ทุนสำหรับจดทะเบียน รวมทั้งชำระแล้ว การลงทุน ดังที่กล่าวมาแล้ว เป็นไปตาม กลอุบาย ในธุรกิจ

“New Scurve” ของ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ที่อยากได้ ขยาย ไปใน ธุรกิจใหม่ ด้าน Life Science ( ชีวิวิทยาศาสตร์)

สำหรับ “Lotus Pharmaceutical Company Limited” ดําเนินธุรกิจหลักในการคิดค้นพัฒนา (R&D) ผลิตและจําหน่ายยา โดยมุ่งเน้นยาสามัญ (Generic drugs)  ที่ครอบคลุมหลายกลุ่มโรค โดยเฉพาะโรคมะเร็ง และโรคระบบประสาท การลงทุนใน Lotus จะทําให้ ปตท. สามารถต่อยอดและขยายการลงทุนไปยังตลาดยาต้านมะเร็งวิทยาในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยในภูมิภาคดังกล่าวสามารถเข้าถึงยาสามัญได้มากขึ้น

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวไม่ใช่รายการที่เกี่ยวโยงกัน และขนาดของรายการไม่เข้าข่ายที่จะต้องรายงาน สารสนเทศตามหลักเกณฑ์การได้มาและจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน แต่เป็นการได้มา หรือจําหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนในบริษัทอื่น โดยไม่เป็นผลให้บริษัทอื่นนั้นมีสภาพเป็นบริษัทย่อยของ ปตท. แต่เป็นการรายงานเพื่อความสอดคล้องกันของการร่วมทุนกับบริษัทจดทะเบียนอื่น

ปตท.เตรียมบุกธุรกิจยาอย่างเต็มตัว ส่งอินโนบิก ร่วมกับ Adalvo ซื้อหุ้น Lotus Pharmaceutical ในไต้หวัน

เพิ่มโอกาสการเข้าถึงยามาตรฐานสากลให้แก่คนไทย คาดปิดดีลได้ไตรมาสแรกปี 65 นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าบริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด (บริษัทย่อยที่ ปตท. ถือหุ้น 100%) ได้เพิ่ม หุ้นใน บริษัท โลตัส ฟาร์มาซูติคอล จำกัด

ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตยาสามัญชั้นนำจากไต้หวัน  เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนสามารถเข้าถึงยารักษาโรคได้มากขึ้น

ในส่วนของ การถือหุ้น ที่เพิ่มขึ้น มีผลภายหลังจากที่ อินโนบิก ได้ร่วมกับ แอซทีค ( Aztiq ) เข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัท อัลโวเจน อีเมอร์จิง มาร์เก็ต โฮลดิ้ง จำกัด

( Alvogen Emerging Markets Holdings Limited : AEMH )

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นหลัก Lotus Pharmaceutical และถือหุ้น 100% ของ บริษัท อดัลโว จำกัด ( Adalvo Ltd. : Adalvo )

ปตท. บุกตลาดโลก 1.5
ปตท. บุกตลาดโลก 1.5

บริษัทชั้นนำด้านการซื้อขายยาและสิทธิบัตรที่มีเครือข่ายทั่วโลก ในมูลค่าเงินลงทุนรวมประมาณ 475 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 1.56 หมื่น ล้าน บาท

นำมาซึ่งการทำให้อิน โน บิกก้าว ขึ้น เป็น ผู้ถือหุ้น หลัก ใน Lotus Pharmaceutical ในรูปร่าง ราวๆ 37% ( จากเดิม 6.66% ) และก็มีหุ้นส่วน ราว 60% ใน Adalvo โดยทำธุรกรรม คราวนี้ คาด ว่า จะ เสร็จ ในไตรมาส 1 ปี 2565 ภายหลัง ได้รับ อนุมัติจากหน่วยงาน ที่เกี่ยวเนื่อง ทั้งสิ้น

“การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย” ยินดีกับการร่วมทุน ในคราวนี้ โดย ตระหนักถึง จุดสำคัญ ของการผลิต ความมั่นคงและยั่งยืนทางด้าน สาธารณสุข ของ เมืองไทย

รวมทั้ง ภูมิภาคอาเซียน ก็เลยรีบ ปรับปรุง ธุรกิจ ทางวิทยาศาสตร์เพื่อ ชีวิตให้สอดคล้อง กับเหตุการณ์รวมทั้งเทคโนโลยี โลก โดย มี อินโนบิก เป็นหลัก สำหรับการเคลื่อน ธุรกิจนี้ ให้แก่กลุ่ม การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

ซึ่งหนึ่งใน จุดมุ่งหมาย เป็นการมุ่ง เพิ่มความรู้ความเข้าใจ การเข้าถึง ยาสามัญ ที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน สากลให้ กับ ประเทศ ตลอดจน

สนับสนุนที่มีความสำคัญในการรบ เมืองไทย สำหรับเพื่อการเป็น ศูนย์กลาง ทางด้านของใหม่ เพื่อสุขภาพ ของอาเซียน

พร้อมเพิ่มช่องทางการลงทุน ทางด้านเทคโนโลยี ผลิตยาระดับสูง จากต่างแดน ในไทย อีกด้วย”

ดร. บูรณิน รัต น สมบัติ รอง กรรมการผู้จัดกร ใหญ่ สั่งใหม่ แล้วก็ ธุกิจ ใหม่ บริษัท การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จำกัด ( มหาชน )

รวมทั้งประธานกรรมการ บริษัท อิน โนบิก ( เอเซีย ) จำกัด บอกว่า ความร่วมแรงร่วมใจ ในคราวนี้ จะช่วย ประหยัดเวลา

และก็ ทำให้ อินโนบิก สามารถก้าวกระโดด เป็นผู้ดำเนิน ธุรกิจยา แบบครบวงจร ได้เร็วขึ้น

ซึ่ง การ เป็น ผู้ถือหุ้น หลัก ในLotus Pharmaceuticalทำให้อินโนบิกมีศักยภาพความพร้อม สำหรับการดำเนิน ธุรกิจยา ครบวงจร ตั้งแต่ การค้นคว้ารวมทั้ง ปรับปรุง สูตรยา รวมทั้งการสร้าง แล้วก็จำหน่าย โดยเน้น ที่ยาสามัญ ครอบคลุมหลาย กลุ่มโรค โดยยิ่งไปกว่านั้น โรคมะเร็ง รวมทั้ง โรคที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาท เพื่อเพิ่มช่องทาง สำหรับการเข้าถึงยา ที่มีคุณภาพ มาตรฐานสากล

นอกจากนี้ ความพร้อมทางด้านเครือข่ายและศักยภาพทางธุรกิจของทั้ง Adalvo และอินโนบิกในการรองรับการขยายการลงทุนธุรกิจยาในภูมิภาคเอเชียและระดับโลก

ทำให้การลงทุนในครั้งนี้เป็นตามเป้าหมายและกลยุทธ์ที่ตั้งไว้ในการขับเคลื่อนธุรกิจชีววิทยาศาสตร์ให้เกิดขึ้นในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนอย่างเป็นรูปธรรม

ด้านนายโรเบิร์ต เวสแมน ผู้ก่อตั้งและประธานบริษัท Alvogen และ Aztiq กล่าวว่า ขอขอบคุณพันธมิตรของบริษัทที่มีส่วนช่วยสนับสนุนความสำเร็จของกลุ่มบริษัท AEMH จนถึงปัจจุบัน

ทั้งนี้ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทำงานร่วมกับกลุ่ม ปตท. และอินโนบิก ผู้สนับสนุน ที่มีความแข็งแกร่ง พร้อมสมรรถะ สำหรับในการ ขยาย ตลาดยา ในภูมิภาคอาเซียน โดยเชื่อถือว่า การผนึก กำลังคราวนี้ จะก่อให้ Lotus Pharmaceutical และก็ Adalvo ก้าวสู่หัวหน้า ในอุตสาหกรรมยา ระดับนานาชาติ ถัดไปได้

ในขณะที่ประเทศกำลังก้าวหน้าไปถึงไหน ก็มีสิ่งหนึ่งที่ไม่เคยหยุดนิ่งจะพัฒนา นั่นก็คือ UFA24h ล่นเกมได้เงินจริงที่ UFABET เกมที่เรามีไว้บริการก็มีมากมายหลายเกม เช่น สล็อตออนไลน์ , บาคาร่า , roulette , บาคาร่า , PG slot และเกมอื่นๆ อีกมากมาย เล่นเกมได้เงินจริง เล่นจริงเราจ่ายจริงแน่นอน 100 % เศรษฐีคนต่อไป อาจเป็นคุณก็ได้ หรือคุณอาจจะศึกษาข้อมูลก่อนเล่นเกมได้ที่ ufabetblogs.com ก่อนการเล่นจริงก็ได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *