ขอ How to
ขอ How to

 

ขอ How to ถูกรางวัลที่ 1 ขึ้นเงินลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ที่ไหน มีหลายที่เลยค่ะกองสลาก ออมสิน กรุงไทย ธ.ก.ส. บทความวันนี้ ufabetblogs จะมาแนะนำ ก่อนขึ้นเงินลอตเตอรี่ ต้องรู้ว่ากระดาษที่ซื้อเป็น “สลากกินแบ่งรัฐบาล” หรือ “สลากการกุศล” เพราะทั้งสองแบบจะถูกหัก ณ ที่จ่ายไม่เท่ากัน โดยจะแบ่งออกเป็น “ค่าธรรมเนียม” และ “ภาษีหัก ณ ที่จ่าย” แต่หากขึ้นเงินลอตเตอรี่กับธนาคาร ก็จะมี “ค่าธรรมเนียมการโอน” เพิ่มขึ้นมาด้วย ดังนั้นผู้ซื้อสลากต้องศึกษาและเรียนรู้ ป้องกันมิจฉาชีพหลอกหักเงินส่วนต่างอย่างไม่เป็นธรรม ไทยรัฐออนไลน์จึงนำวิธีการขึ้นเงินลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ มาให้คุณได้ทราบกัน

การขึ้นเงินลอตเตอรี่ทำได้ที่กองสลาก สนามบินน้ำ จ.นนทบุรี หรือตามธนาคารที่กำหนด แต่มีเงื่อนไขว่า ธนาคารจะรับขึ้นเงินเฉพาะวันที่ออกรางวัล และวันถัดไปเท่านั้น และไม่รับขึ้นเงินรางวัลที่ 1 ด้วย สรุปให้เข้าใจง่ายๆ ดังนี้

การขึ้นเงินลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ที่กองสลาก สนามบินน้ำ

กองสลาก สนามบินน้ำ ตั้งอยู่ที่ 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 ดูวิธีการเดินทางไปกองสลากได้ที่นี่ โดยสำหรับบางท่านที่มาจากต่างจังหวัดอาจจะไม่สะดวกที่จะขึ้นเงินรางวัลจำนวนไม่มากนัก จึงนิยมเลือกขึ้นเงินรางวัลกับช่องทางอื่นที่หักค่าธรรมเนียมไม่มาก

เจ้าหน้าที่กองสลาก นั่งให้บริการตั้งแต่เวลา 08:30-15:00 น. ในทุกวันทำการโดยบริการต่อเนื่องไม่หยุดพักกลางวัน ทราบหรือไม่ว่าปัจจุบันการขึ้นเงินลอตเตอรี่ที่กองสลาก ผู้ถูกรางวัลจองคิวออนไลน์ได้แล้ว มีเงื่อนไขการจองดังนี้

ขั้นตอนการจองคิวกองสลากออนไลน์

 • จองคิวล่วงหน้า 1 วัน ผ่านทางเว็บไซต์ https://www.glo.or.th/pay-queue/condition หากต้องการแก้ไขข้อมูล ต้องทำให้เรียบร้อยก่อนเดินทางมา
 • 1 คน ขึ้นเงินได้ไม่เกิน 100 ฉบับ
 • ช่วงเช้าให้บริการขึ้นเงินลอตเตอรี่ 45,000 ฉบับ ตั้งแต่เวลา 07.30-12.00 น. และช่วงบ่ายให้บริการ 20,000 ฉบับ ตั้งแต่เวลา 12.01-14.00 น. รวม 65,000 ฉบับต่อวัน
 • ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ราชการออกให้ เพื่อยืนยันตัวตนด้วย

การขึ้นเงินรางวัลกับธนาคารกรุงไทย ออมสิน ธ.ก.ส.

คุณสมบัติของผู้ที่ต้องการไปขึ้นเงินลอตเตอรี่ที่ธนาคารต่างๆ จะต้องเป็นบุคคลที่มีอายุ 20 ปี ขึ้นไป และนำเอกสารยืนยันตัวตนที่ราชการออกให้ เช่น บัตรประจำตัวประชาชนไปด้วย กรณีเป็นชาวต่างชาติมีธนาคาร ธ.ก.ส. เพียงแห่งเดียวที่อนุญาตให้ขึ้นเงินได้ ธนาคารกรุงไทย, ออมสิน และ ธ.ก.ส. มีเงื่อนไขและค่าธรรมเนียมคล้ายกัน โดยกำหนดคุณสมบัติผู้ที่จะมาขึ้นเงินลอตเตอรี่ ดังนี้

 • ผู้ใช้บริการนี้ต้องอายุ 20 ปี ขึ้นไป และมีสัญชาติไทยเท่านั้น
 • วันที่ 1 และ 16 (รวมถึงวันออกรางวัลที่ระบุหน้าสลาก) ธนาคารจะรับขึ้นเงินลอตเตอรี่ถึงเวลา 18.00 น. ตามวันและเวลาเปิดของสาขา
 • วันที่ 2 และ 17 (รวมถึงวันถัดไปของวันที่ออกรางวัลหน้าสลาก) ธนาคารจะรับขึ้นเงินลอตเตอรี่ทั้งวัน
 • ธนาคารจะไม่รับขึ้นเงินรางวัลที่ 1 มูลค่า 6,000,000 บาท ผู้ถูกรางวัลควรไปดำเนินการที่กองสลากด้วยตัวเอง
 • การขึ้นเงินลอตเตอรี่กับธนาคาร มีค่าธรรมเนียมการโอนเงินด้วย สอบถามกับทางธนาคาร

 

ขึ้นเงินลอตเตอรี่หักเงินกี่บาท

1. ขึ้นเงินลอตเตอรี่ออมสินหักกี่บาท

ธนาคารออมสินมีสาขาให้บริการทั่วประเทศ มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้1. สลากที่รับขึ้นรางวัล ต้องเป็นสลากงวดปัจจุบัน เท่านั้น

2. รางวัลที่รับขึ้นเงิน รางวัลที่ 2 | รางวัลที่ 3 | รางวัลที่ 4 | รางวัลที่ 5 | ราวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 | รางวัลเลขหน้า 3 ตัว | รางวัลเลขท้าย 3 ตัว | รางวัลเลขท้าย 2 ตัว ทั้งนี้ รางวัลที่ 1 และ สลากงวดอื่น สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สลากจะต้องมีสภาพสมบรูณ์ ไม่มีรอยลบ ขูดขีด หรือชำรุดอัตราค่าธรรมเนียมอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

1. ค่าธรรมเนียมของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

– สลากกินแบ่งรัฐบาล ต้องชำระค่าอากรแสตมป์ ทุก 200 บาทหรือเศษของ 200 บาท เสียอากรแสตมป์ในอัตรา 1 บาท (หรือ ร้อยละ 0.5)

– สลากการกุศล ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 1.0 ของเงินรางวัล

2. ค่าธรรมเนียมการให้บริการที่ธนาคารออมสินสาขา อัตราร้อยละ 1.0 ของเงินรางวัล

2. ขึ้นเงินลอตเตอรี่กรุงไทยหักกี่บาท

ธนาคารกรุงไทย เป็นธนาคารที่ให้บริการประชาชนเกี่ยวกับเงินจากภาครัฐ จากแอปเป๋าตัง และหากต้องการขึ้นเงินลอตเตอรี่ที่กรุงไทย จะต้องทราบว่าหากมียอด 100,000 บาท ขึ้นไป จะต้องรับเงินผ่านการโอนเข้าบัญชีกรุงไทยเท่านั้น กรณีเป็นเงินสดจะต้องมียอดรางวัลไม่เกิน 20,000 บาท และหากมียอด 20,000-100,000 บาท เลือกโอนเข้าบัญชีกรุงไทยหรือบัญชีต่างธนาคารได้

ค่าธรรมเนียม 1%, อากรแสตมป์ 0.5% ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายกรณีเป็นสลากการกุศล หัก 1% รวมไม่เกิน 0.5-2% ตามกฎหมายกำหนด

3. ขึ้นเงินลอตเตอรี่ ธ.ก.ส. หักกี่บาท

ค่าธรรมเนียม 1%, อากรแสตมป์ 0.5% ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายกรณีเป็นสลากการกุศล หัก 1% รวมไม่เกิน 0.5-2% ตามกฎหมายกำหนด

 

เงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล 2565

 • รางวัลที่ 1 : 6 ล้านบาท
 • รางวัลเลขหน้า 3 ตัว : 4 พันบาท
 • รางวัลเลขท้าย 3 ตัว : 4 พันบาท
 • รางวัลเลขท้าย 2 ตัว : 2 พันบาท
 • รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 : 1 แสนบาท
 • รางวัลที่ 2 : 2 แสนบาท
 • รางวัลที่ 3 : 8 หมื่นบาท
 • รางวัลที่ 4 : 4 หมื่นบาท
 •  รางวัลที่ 5 : 2 หมื่นบาท ufabetblogs

 

คำแนะนำเกี่ยวกับการขึ้นเงินรางวัลลอตเตอรี่

 • หลังจากตรวจรางวัลเลขท้ายและรางวัลที่ 1 แล้วอย่าลืมตรวจรางวัลอื่นๆ ด้วย หลายคนถูกแล้วไม่รู้ตัว เอาไปทิ้งเสียก่อน
 • อย่าจำมูลค่าเงินรางวัลสลับกัน เช่น รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 มูลค่า 100,000 บาท ในขณะที่รางวัลที่ 2 มูลค่า 200,000 บาท
 • การขึ้นเงินรางวัลในทุกๆ ที่มีการหักค่าธรรมเนียม และหักภาษี สอบถามเจ้าหน้าที่ให้เข้าใจ
 • การถ่ายทอดสดการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลเริ่ม 14.00-16.00 น. แต่เลขท้าย 2 ตัวออกช่วงเวลาประมาณ 15.40-15.45 น.
 • เมื่อเช็กรางวัลจากเว็บอื่นๆ แล้วอย่าลืมกลับไปเช็กกับเว็บไซต์ของกองสลาก เพราะเคยมีข่าวว่าเว็บอื่นๆ ขึ้นเลขผิด

 

สรุปเคล็ดลับการขึ้นเงินลอตเตอรี่ที่กองสลาก และธนาคารต่างๆ UFABET

 • ถูกรางวัลที่ 1 ควรเดินทางไปกองสลากด้วยตัวเองทุกกรณี ดูขั้นตอนการขึ้นเงินรางวัลที่ 1 ที่กองสลากได้ที่นี่
 • ชาวต่างชาติ ขึ้นเงินรางวัลอื่นๆ ได้ที่ธนาคาร ธ.ก.ส. ใช้พาสปอร์ต มายืนยัน
 • ถูกรางวัลเลขท้าย 2 ตัว ไปธนาคารกรุงไทย, ธ.ก.ส. หรือกองสลาก ส่วนธนาคารออมสินไม่รับ
 • ถูกรางวัลรวมเกิน 100,000 บาท ตรวจสอบกับธนาคารว่ามีค่าธรรมเนียมการโอนเท่าไหร่
 • การขึ้นเงินกับธนาคาร ทำได้ในวันที่ 1, 16 และวันถัดไปเพียง 1 วันเท่านั้น ถ้าพบว่าลอตเตอรี่ที่ซื้อมาหลายงวดแล้ว ต้องตรวจสอบและขึ้นเงินกับกองสลาก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *